Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Αγαπητοί γονείς κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες,

Δείτε το έγγραφο

Υποβ. ηλεκτρον. Μηχανογρ. Δελτίου για εισαγ. στην Γ-θμια Εκπ. υποψ. που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, έτους 2023

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.