ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2019

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΕΠΑΛ, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και τον ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση από 20 Μαρτίου μέχρι και 29 Μαρτίου 2019.

Δείτε όλη την εγκύκλιο, για παραπάνω πληροφορίες          Εγκύκλιος ΕΠΑΛ 2019

Δείτε επίσης, τα τελικά υποδείγματα των αιτήσεων-δηλώσεων ΕΠΑΛ έτους 2019     Υπόδειγμα1    Υπόδειγμα2    Υπόδειγμα3

Επιπλέον, δείτε και την  εγκύκλιο  Υποψηφίων  ΕΠΑΛ   για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.