Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Εκδόθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας η  προκήρυξη για την  εισαγωγή υποψηφίων  στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

prokiryxi_eisagogis_2021-2022_eniaio_o2z54653po-mno_oey10ns

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 11-6-2021. Όλοι οι υποψήφιοι από την 11-6-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε ́ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ  κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

 

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 12-7-2021 ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.