Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία ΤΕΦΑΑ

Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Δείτε το πρόγραμμα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Δείτε το δελτίο τύπου για τα ΤΕΦΑΑ 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2021

 

Εκ της Διευθύνσεως

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.