Πανελλήνιες 2022: Η προκήρυξη για τις Σχολές Πυροσβεστικής

Προκηρύχθηκε σήμερα 16 Μαρτίου 2022 ο διαγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως περιγράφεται στην προκήρυξη που παρατίθεται πιο κάτω) από την Τετάρτη 23/03/2022 έως και το Σάββατο 09/04/2022.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

1 Προκήρυξη 2022 τελική ψυ ΑΔΑ

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.