Ενημερωτικές Τηλεσυναντήσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με Αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Ο σύνδεσμος για την ζωντανή μετάδοση είναι : www.webtv.kmaked.eu

Δείτε το έγγραφο

Ενημερωτικές Τηλεσυναντήσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με Αναπηρία ή – και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.