ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ειδικά μαθήματα, πρέπει πραγματοποιήσουν το self-test το Σάββατο 26/06/21 με δυνατότητα επανελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος το διάστημα 26-27/06/21.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την προσέλευση στα Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους

1) την αρνητική δήλωση του self -test,

2) το καρτελάκι υποψηφίου και

3) την ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας που φέρει φωτογραφία.

Καλή Επιτυχία!

Η Διευθύντρια
Νικολαΐδου Ελένη
ΠΕ1
Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.