Εγγραφή μαθητών στα ασύγχρονα μαθήματα eclass και διευκρινίσεις

Αγαπητοί μαθητές/τριες,

με το λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρακαλώ να διαβάσετε το αρχείο για να μπορέσετε να εγγραφείτε στα μαθήματα σας , για την ασύγχρονη εκπαίδευση στο eclass του ΕΠΑΛ Επανομής.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

  • Την σύγχρονη θα την παρακολουθείτε με βάση το ωρολόγιο μέσω της πλατφόρμας webex που δόθηκε από το Υπουργείο.
  • Την ασύγχρονη θα την παρακολουθείτε μέσω eclass του ΠΣΔ, με βάση τις οδηγίες που θα σας δίνονται στο σύγχρονο μάθημα από τον εκάστοτε καθηγητή/τρια.

Οι πλατφόρμες επιλέχτηκαν με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας .

Καλή αρχή.

Η ομάδα υποστήριξης του ΕΠΑΛ Επανομής

Οδηγίες μαθητή για χρήση της Ηλεκτρονικής Τάξης eclass

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΟ.