ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι εγγραφές για την Α,Β,Γ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Επανομής ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν μέχρι 29 Ιουνίου και ώρες 8.30-13.30.

Δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ενότητα εγγραφές

 

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.