ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2015 -2016

Το σχολικό έτος 2015 -2016 το τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Γ ΄ τάξης εκπόνησε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Οι μαθήτριες στα πλαίσια αυτού του προγράμματος δημιούργησαν 4 power point  με θέματα:

  1. «Ζώα του δάσους υπό εξαφάνιση» (Αρχείο 1Αρχείο 2Αρχείο 3)
  2. «Το νερό» (Αρχείο 1Αρχείο 2)
  3. «Το δάσος» (Αρχείο 1)
  4. «Η ζωή κάτω από το νερό» (Αρχείο 1)

στα οποία αφού διερεύνησαν και επεξεργάστηκαν τα παραπάνω θέματα, κατέγραψαν τα ευρήματα τους. Επίσης  δημιούργησαν από ένα Παιδαγωγικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα, Σενάριο Κουκλοθεατρικού Έργου, Μακέτες και σχετικές Μουσικοκινητικές Ασκήσεις με το θέμα τους για παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στους Παιδικούς Σταθμούς.

Οι μαθήτριες μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

?  Συνειδητοποίησαν τη σημασία ανάπτυξης περιβαλλοντικών προγραμμάτων από την προσχολική ηλικία και την ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών στα θέματα του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη αγάπης και προστασίας του.

?  Δούλεψαν ομαδικά, συνεργάστηκαν, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα τους, τη φαντασία τους , πήραν πρωτοβουλίες.

?  Έμαθαν να ερευνούν, να συγκεντρώνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για το θέμα το οποίο επέλεξαν, να τις επεξεργάζονται, να τις οργανώνουν ηλεκτρονικά και να τις παρουσιάζουν.

?  Κατανόησαν ότι κάθε περιβαλλοντικό θέμα έχει άμεσα σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον και επηρεάζει όλη τη ζωή τους.

?  Απόκτησαν νέες γνώσεις και εμπειρίες τόσο μέσα από την επεξεργασία του θέματος τους όσο και μέσω των επισκέψεων που οργανώσαμε.

Posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ and tagged .