Πρόγραμμα αγωγής υγείας “ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ- ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ”

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 οι μαθητές του τμήματος υγείας της Β τάξης ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα αγωγής υγείας «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ- ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ». Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τη σύγχρονη θεραπευτική και πρόληψη καθώς και για τις μεθόδους αντισύλληψης.
Εκτός από την απόκτηση γνώσης επί του θέματος, που αποτελεί το κύριο ζητούμενο, επιδιώχθηκε και η απόκτηση επιστημονικής σκέψης που βασίζεται στη γνώση. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αίτια που προκαλούν τα συγκεκριμένα νοσήματα, πώς μπορούν να προφυλαχθούν αλλά και τι πρέπει να κάνουν αν εκτεθούν στον συγκεκριμένο κίνδυνο.
Ένα δείγμα των εργασιών των παιδιών αποτυπώθηκε με τη δημιουργία παρουσίασης σε μορφή power point.

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές
Μαρία Παπαγιάννη, ΠΕ87.01
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, ΠΕ87.08
Θεολογία Βούλγαρη, ΠΕ06

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.