ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δείτε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται – πραγματοποιήθηκαν από τους τομείς και τις ειδικότητες του 1ου ΕΠΑΛ Επανομής κατά το μήνα Μάρτιο.

Επισκέψεις 3/2017

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.