ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Δείτε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από τους τομείς και τις ειδικότητες του 1ου ΕΠΑΛ Επανομής κατά το μήνα Ιανουάριο.

Επισκέψεις 1/ 2017

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.