ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
*** ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΤΡΕΧΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ***

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά – 50% Εργαστηριακά)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Ελληνική Γλώσσα - Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες), Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)3
2.Μαθηματικά - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Θετικές Επιστήμες - Φυσική (2 ώρες) - Χημεία (1 ώρα)3
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Φυσική αγωγή 1
(12 ώρες την εβδομάδα)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί22
2.Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία22
3.Περιβάλλον & Γεωργία
22
4.Φυτοτεχνία Φυτοπροστασία32
5.Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων21
6.Αρχιτεκτονική Τοπίου21
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις31
2.Φυτά Κηποτεχνίας22
3.Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας
22
4.Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών32
5.Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ22
6.Αγγλικά Ειδικότητας2
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:

 1. «Μαθηματικά Ι» και
 2. «Νεοελληνική Γλώσσα»

και Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. Μηχανές Πλοίου II

Οι απόφοιτοι του Ναυτικού Τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποκτούν πτυχίο  «επιπέδου 3».

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λαμβάνουν (άμεσα, κατόπιν εξετάσεων, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης ή/και ανάλογης προϋπηρεσίας) τις παρακάτω άδειες:

 • Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. (μη
 • Προαγωγικό)
 • Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν.
 • Μηχανοδηγού Α΄ τάξης Ε.Ν.

Επίσης, με ανάλογο τρόπο λαμβάνουν άδειες:

 • Mηχανοτεχνίτη
 • Τεχνίτη συστήματος πέδησης
 • Τεχνίτη αναρτήσεων
 • Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων
 • Τεχνίτη εξαερωτήρων – αναμικτήρων
 • Ηλεκτροτεχνίτη
 • Τεχνίτη οργάνων
 • Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων
 • Τεχνίτη ψυγείων
 • Τεχνίτη τροχών
 • Τεχνίτη μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων
 • Τεχνίτη αμαξωμάτων
 • Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:

 • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου.
 • Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης.
 • Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται.
 • Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.