ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
*** ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ***

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά – 50% Εργαστηριακά)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1.Ελληνική Γλώσσα - Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες), Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)3
2.Μαθηματικά - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Θετικές Επιστήμες - Φυσική (2 ώρες) - Χημεία (1 ώρα)3
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Φυσική αγωγή 1
(12 ώρες την εβδομάδα)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)32
2.Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών32
3.Άρχες Λογιστικής22
4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού – Εμπορικού – Εργατικού)4
5.Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική3
6.Αγγλικά Ειδικότητας I2
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Αρχές Οικονομικής Θεωρίας4
2.Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
4
3.Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)23
4.Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών3
5.Λογιστικές Εφαρμογές
22
6.Αγγλικά Ειδικότητας 2
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:

 1. «Μαθηματικά Ι» και
 2. «Νεοελληνική Γλώσσα»

και Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

 1. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Οι  απόφοιτοι  της ειδικότητας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  αναμένεται να αποκτήσουν, κατά την εκπαίδευσή τους, τις  ακόλουθες γνώσεις  και  να εκτελούν τα παρακάτω  επαγγελματικά  έργα :

ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία καθώς και εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.