ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

  1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
  2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

Στη Γ’ τάξη ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μία από τις εξής ειδικότητες :

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα) 3
3. Φυσικές Επιστήμες * - Φυσική (1 ώρα) - Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά 1
7.Φυσική αγωγή 1
(12 ώρες την εβδομάδα) -
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Αρχές Λογιστικής ΙΙ33
2.Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ2
3.Θεωρία Τουρισμού και εφαρμογές
3
4.Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (logi 2
5.Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά φύλλα (Excel) 2
6.Στοιχειά δικαίου (Αστικού - Εμπορικό Εργατικό - Τουριστικό) 4
7.Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική 2
8.Αγγλικά Τομέα2
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/02/2016

πηγή : Υ.Α. Φ151/17557/Α5 (ΦΕΚ 290 τ.Β?/12.02.2016)

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) ? Όπλα
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) ? Σώματα
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)
817 Σχολή Πλοιάρχων
818 Σχολή Μηχανικών
870 Αστυφυλάκων
603 Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) ? Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
631 Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) ?  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
777 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
605 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  3.Μάρκετινγκ)
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
604 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων
611 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
594 Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) ? Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας)
584 Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) ? Τοπικής Αυτοδιοίκησης
765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 3.Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
766 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ 3 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
755 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα)  (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία  3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
751 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3.Μάρκετινγκ)
771 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
764 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
734 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων  (κατευθύνσεις 1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.Δοίκηση Επιχειρήσεων)
770 Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά) ? Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1.Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων)
609 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
602 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία)
610 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ? Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)
773 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
561 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
569 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
772 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
565 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
774 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)
559 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)
575 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)
577 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (Χαλκίδα)
775 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
731 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
756 Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3.Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
748 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) ? Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)
741 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι)
762 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)
759 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)
613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου
614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης