ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στη Β’ Τάξη εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

  1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
  2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

Στη Γ’ τάξη ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μία από τις εξής ειδικότητες :

  1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά3
2.Μαθηματικά * - Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)3
3.Φυσικές Επιστήμες * - Φυσική (1 ώρα) - Χημεία (1 ώρα)2
4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
5.Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά1
6.Θρησκευτικά1
7.Φυσική αγωγή1
(12 ώρες την εβδομάδα) -
* Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΘΕΩΕΡΓ
1.Αρχές Λογιστικής ΙΙ33
2.Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ2
3.Θεωρία Τουρισμού και εφαρμογές
3
4.Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (logi2
5.Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά φύλλα (Excel)2
6.Στοιχειά δικαίου (Αστικού - Εμπορικό Εργατικό - Τουριστικό)4
7.Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική2
8.Αγγλικά Τομέα2
(ΘΕΩρία+ ΕΡΓαστήριο = 23 ώρες την εβδομάδα )

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 13/02/2016

πηγή : Υ.Α. Φ151/17557/Α5 (ΦΕΚ 290 τ.Β?/12.02.2016)

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

865Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)
862Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) ? Όπλα
863Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) ? Σώματα
864Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
861Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)
817Σχολή Πλοιάρχων
818Σχολή Μηχανικών
870Αστυφυλάκων
603Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) ? Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
585Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
631Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) ?  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
596Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
777Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
605Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
587Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  3.Μάρκετινγκ)
715Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
604Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
595Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
593Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων
611Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
594Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) ? Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας)
584Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) ? Τοπικής Αυτοδιοίκησης
765Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 3.Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
766Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ 3 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
755Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα)  (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία  3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
751Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3.Μάρκετινγκ)
771Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
764Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
734Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων  (κατευθύνσεις 1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.Δοίκηση Επιχειρήσεων)
770Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά) ? Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
591Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1.Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων)
609Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) ?  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
602Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ? Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία)
610Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) ? Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
740Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
549Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)
773Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
561Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
569Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
772Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
565Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
774Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)
559Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)
575Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)
577Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (Χαλκίδα)
775Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
731Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
756Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3.Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
748Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) ? Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ
599Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)
601Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
730Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)
741Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι)
762Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)
759Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)
696Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)
613Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου
614Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης