Επίδοση Βαθμολογίας Α Τετραμήνου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,

Την Δευτέρα 10/2/2020 και ώρα 12.00 θα γίνει ενημέρωση από την διευθύντρια στους γονείς.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίδοση της βαθμολογίας από τους υπεύθυνους των τμημάτων.

Επίδοση βαθμολογίας γίνεται αποκλειστικά στο νόμιμο κήδεμονα του μαθητή εκτός αν αυτός είναι ενήλικος.

Εκ της διευθύνσεως

Posted in ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.