ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 23920 - 41406
Φαξ: 23920 - 44260
E-mail: mail@1epal-epanom.thess.sch.gr