ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο:23920 - 41406
Φαξ:23920 - 44260
E-mail:mail@1epal-epanom.thess.sch.gr